12 Kroków-Wspólnoty ‚Duchowe’ Religijne

11 11 2008

Materiał chroniony prawem autorskim

Przypominam, że ORYGINALNI ANONIMOWI HAZARDZIŚCI – KRAKÓW http://www.anonimowihazardzisci.org.pl/

 nie mają nic wspólnego z resztą tej porąbanej  polskiej wspólnoty pt Anonimowi Hazardziści

Zaś tłumaczenia niejakiego Janusza – terapeuty, który nie odróżnia kompulsji od nałogu, impulsu od przymusu – a jest płockim terapeutą budzą we mnie śmiech i politowanie!!!

http://hazardzistki.org/?page_id=243

 

Iwona-Isia  – moja historia http://hazardzisci.info/?cat=7

 1. Artykuł ten jest wstępem do omówienia INFILTRACJI  Hazardzistów w Polsce przez Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Bożego w Chrystusie, Pentekostalizmu (ruchu zielonoświątkowego) itd., itp

2. Jest to mój stanowczy protest przeciwko wtrącaniu się jakichkolwiek Religii (łącznie z religią katolicką – warszawskie Radio Józef -niejaki Jacek), do Anonimowych Hazardzistów – Programu Duchowego (Świeckiego) i przeciwko łamaniu Tradycji

…Combo Book AH kładzie nacisk na to, że nasz Program jest programem duchowym, a nie religijnym Większość z nas wierzy, że religia wytwarza duchowość – że osoba, która jest religijna jest automatycznie duchowa. Nic nie może być dalsze od prawdy. Osoba może być religijna bez duchowości i ktoś może także rosnąć w duchowości bez wyboru bycia zaangażowanym w zorganizowaną religię…” Marylin Lancelot „W szponach hazardu”

3. Zobaczcie, co działo się na forum anwaza w zimie 2006 roku – cytat za cytatem z Biblii – a my – Hazardziści, którzy protestowali przeciwko temu i domagaliśmy się Programu Oryginalnych Amerykańskich Gamblers Anonymous –AH – byliśmy bezlitośnie wyrzucani, banowano nam komputery, itd., itp !!!

Pycha jak tam? Co?Jak tam twój kumpel z Radia Józef? Co? Bo ostatnio jęczał w Antyradiu, że ciągle upada! Szczyty wszystkiego!

 12 Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.(1 List Do Koryntian 10:12)

http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/10.php

 

4. Dedykuję ten artykuł również  Wikipedii i pierdołom tam wpisywanym (w wolnej chwili postaram się poprawić- dobrze, że można))

Na końcu artykułu wersja angielska

 

Wspólnoty 12 Krokowe na całym świecie oparte na Krokach AA, różnią się:

 

       1.zmianami w Krokach (alkohol –substancja chemiczna zastępowana jest  uzależnieniem     albo uzależnieniami, których dotyczą),

 

2.dodawaniem albo ujmowaniem słowa Bóg ( jakkolwiek go pojmujemy)

      przykład: http://www.anonimowihazardzisci.org.pl/?cat=12

Przykłady:

 – Krok 5 AA i AH – wyznawanie lub nie -win Bogu(jakkolwiek go pojmujemy)

-Krok 6 AA i AH – kwestia tego, kto ma usunąć wady charakteru

 

       3.podejściem w Krokach do kwestii Siły większej, Siły Większej, Siły wyższej, Siły     Wyższej, Boga(jakkolwiek go pojmujemy),Jezusa Chrystusa

 

       4. podejściem do kwestii zdrowia psychicznego -poczytalności (Krok 2)

 

        5. w Krokach jest albo Przebudzenie Duchowe(Spirituals Awakening), albo         Doświadczenie Duchowe(Spirituals Experience) albo nie ma wcale ( poruszam tą kwestię w artykule dla Kanady – „Różnice dotyczące kwestii przebudzenia duchowego w Programie i Refleksjach Gamblers Anonymous – AH” – przyp. Iwona-Isia)

 

6.w obrębie Programów 12-to Krokowych ‘Duchowych’ Religijnych kierunek nadaje podporządkowanie Krokom odpowiednich cytatów z Pisma Świętego

 

7.różnią się rozszerzaniem Kroków w zależności od ukierunkowania religijnego

 

8.różnice w interpretacji Kroków warunkują różnice w Programach, które mogą być albo Programami duchowymi świeckimi (np. Anonimowi Hazardziści)  albo duchowymi religijnymi.

 

WAŻNE: odnoszę się w tym kontekście do słowa ‘duchowe’ Kroku 12

 

W artykule tym omawiam przykładowe dwie Wspólnoty:

 

Wspólnoty 12-Krokowe o Programach ‘Duchowych’ Religijnych:

1.

Wspólnota Celebrate Recovery -Świętowanie(Czczenie) Zdrowienia

http://www.celebraterecovery.com/

 

A.Wspólnota Świętowanie (Czczenie) Zdrowienia została założona w 1991 przez Pastora Johna Bakera z Saddleback Church w celu przezwyciężania nałogów takich jak zaburzenia seksualne i uzależnienia od środków uzależniających z programem 12-to krokowym opartym na założeniach chrześcijańskich***(angielska wersja na końcu-przyp.tłumacza!)

B.Mitingi Celebrate Recovery Świętowanie(Czczenie) Zdrowienia są podobne do innych 12 krokowych programów, ale różnią się na ich skupieniu się (skoncentrowaniu) na Chrześcijaństwo. Program podkreśla, że nie ma innej Siły Wyższej poza Jezusem i jest w opozycji do Programu AA, który zachęca członków o oparcie się na Sile Wyższej według swojego uznania.

C.To jest wykład naukowy dla 12 Krokowej Wspólnoty Celebrate Recovery Świętowanie(Czczenie) Zdrowienia

 

Physiology of Addiction – Wykład Fizjologia Uzależnienia

http://pl.youtube.com/watch?v=CawzicB1bHM&feature=related

 

D. Program 12 Kroków Wspólnoty Celebrate Recovery Świętowanie(Czczenie) Zdrowienia

oparty jest na Krokach AA

 

a. tłumaczeniu posłużyłam się tłumaczeniami Biblii ze strony http://www.nonpossumus.pl/

– tych tłumaczeń Biblii są dziesiątki

 

b. jako muzycznym podkładem – posłużyłam się filmem z you tube

 

12 Steps of Recovery Serenity Prayer

http://pl.youtube.com/watch?v=SQhZYeeR6lE&feature=related

 

PRZYPOMINAM:

Program 12 Kroków Pastora oparty jest na wierze, że nie ma innej Siły Wyższej niż Jezus i jest w opozycji do Programu AA, który zachęca członków o oparcie się na Sile Wyższej według swojego uznania.

Program Zdrowienia czyli 12 Kroków Wspólnoty Celebrate Recovery – Świętowanie(Czczenie) Zdrowienia

Krok 1

1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec naszych uzależnień i kompulsywnych zachowań, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

1.Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. (List do Rzymian Skłonności upadłej natury 7:18)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/7.php

 

1.We admitted we were powerless over our addictions and compulsive bahaviours, that our lives had become unmanageable

 

Krok 2

2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam poczytalność.

2. 13 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.

(List do Filipian 2:13)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Flp/2.php

2.Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.

Krok 3

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życia opiece BOGA, JAKKOLWIEK GO POJMUJEMY

3. 1A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

(List do Rzymian  12:1,2)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/12.php

3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him.

 Krok 4

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek nas samych.

4a) Zbadajmy nasze drogi, przejrzyjmy je dokładnie i chciejmy się nawrócić do Pana.

Lamentacje Jeremiasza 3:40-44, Biblia Warszawsko-Praska

http://64.233.169.104/search?q=cache:Ba77dRbbZbgJ:www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia-szukaj.cgi%3Fsas%3D***%26slowo%3Dzgrzeszyli%25B6my%26tlumaczenie%3Dbr+lamentacje+jeremiasza+3:40&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl

 

4b). Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana;

(Lamentacje 3:40)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Lm/3.php

4.Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.

Krok 5

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

5. 16 Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. (List Św.Jakuba 5:16)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Jk/5.php

5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.

Krok 6

6.Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg usunął wszystkie nasze wady charakteru.

6. 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (List Św.Jakuba 4:10)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Jk/4.php

6.Were entirely ready to have God remove all these defects of character.

Krok 7

7.Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

7. 9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. (1 List Św.Jana 1:9)

http://www.nonpossumus.pl/ps/1_J/

7.Humbly asked him to remove our shortcomings.

 Krok 8

8. .Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

8. 31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! (Ewangelia wg Św.Łukasza 6:31)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/6.php

 

8.Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all.

Krok 9

9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

9. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Ewangelia wg Świętego Mateusza 5:23,24)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/5.php

9.Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.

Krok 10

10.Prowadziliśmy nadal osobisty obrachunek z samymi sobą i jeśli byliśmy w błędzie, szybko przyznaliśmy się do tego.

10. 12 Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.(1 List Do Koryntian 10:12)

http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/10.php

 

10.Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it.

 

Krok 11

11.Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do lepszego , świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.

11. 16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: (List Do Kolosan 3:16)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Kol/3.php

11.Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood him, praying only for knowledge of his will for us and the power to carry that out.

Krok 12

12.PRZEBUDZENI DUCHOWO W REZULTACIE TYCH KROKÓW, staraliśmy się nieść posłanie INNYM I STOSOWAC TE ZASADY WE WSZYSTKICH NASZYCH POCZYNANIACH.

12. 1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. (List Do Galatów 6:1)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Ga/6.php

 

12.Having had a spiritual awakening as the result of these Steps, we tried to carry this message to other and to practice these principles in all our affairs.

 

Bibliografia – Wersja angielska

 

12 Steps of Recovery Serenity Prayer

http://pl.youtube.com/watch?v=SQhZYeeR6lE&feature=related

http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrate_Recovery

http://www.peace-eagan.org/celebraterecovery/index.html

http://www.prestonwood.org/ministries/celebrate_recovery.php

Celebrate Recovery meetings are similar to those of other twelve-step programs, but differ in their focus on Christianity. The program stresses that there is no other Higher Power except for Jesus,[1] as opposed to groups like Alcoholics Anonymous which encourage members to choose their own concept of a Higher Power.[3]

Celebrate Recovery was founded in 1991 by Pastor John Baker of Saddleback Church with the goal of overcoming habits like sex disorders and drug addictions with a twelve-step program based on Christian principles.

 

2.Fellowship House Of South Camden for substance abuse users

 

2. Wspólnota Domu Południowego Camdemu – dla uzależnień chemicznych, Program oparty na odnośnikach do Pisma Świętego

 

Program Zdrowienia  Wspólnoty Domu Camdemu dla Uzależnionych jest służbą dla używających substancji chemicznych , którzy poszukują relacji z Jezusem Chrystusem jako klucza do stania się wolnymi od narkotyków i alkoholu

 

(Uwaga na trzykrotne powtórzenie odnośników do Listu do Rzymian 12:3 w Krokach 10, 11 i 12 – przyp.Iwona- Isia)

 

Program  Zdrowienia:

Krok 1

1. Przyznaliśmy, że przez siebie samych, jesteśmy bezsilni wobec naszych uzależnień chemicznych i innych kompulsywnych zachowań – przestaliśmy kierować własnym życiem.

1.Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. (List do Rzymian Skłonności upadłej natury 7:18)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/7.php

 

Step #1 We admit that by ourselves we are powerless over chemical substances or other addictions-that our lives have become unmanageable. (Romans7:18)

 

Krok 2

2.Uwierzyliśmy, że Bóg, przez Jezusa Chrystusa, może przywrócić nam poczytalność.

9 lecz [Pan] mi powiedział: “Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa (List do Koryntian 12:9) http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Kor/12.php

Step #2 We come to believe that God, through Jesus Christ, can restore us to sanity. (II Corinthians 12:9)

 

Krok 3

3.Postanowiliśmy powierzyć nasze życia opiece Boga, przez Jezusa Chrystusa

23 Potem mówił do wszystkich: “Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/9.php

Step #3 We make a decision to turn our lives over to God, through Jesus Christ. (Luke 9:23)

 
 
 
 

 

Krok 4

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek nas samych.

4. Zbadajmy nasze drogi, przejrzyjmy je dokładnie i chciejmy się nawrócić do Pana.

Lamentacje Jeremiasza 3:40-44, Biblia Warszawsko-Praska

http://64.233.169.104/search?q=cache:Ba77dRbbZbgJ:www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia-szukaj.cgi%3Fsas%3D***%26slowo%3Dzgrzeszyli%25B6my%26tlumaczenie%3Dbr+lamentacje+jeremiasza+3:40&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl

 

4. Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana;

(Lamentacje 3:40)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Lm/3.php

Step #4 We make a searching and fearless moral inventory of ourselves. (Lamentations 3:40)

Krok 5

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

5. 16 Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. (List Św.Jakuba 5:16)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Jk/5.php

Step #5 We admit to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs. (James 5:16)

Krok 6

6.Oddaliśmy się pod opiekę Boga, pragnąc , by On  usunął wszystkie nasze wzorce grzechów z naszego życia.

6. 9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze (Księga Izajasza 1:9)http://www.nonpossumus.pl/ps/Iz/ 
 
 

 

Step #6 We commit ourselves to obedience to God, desiring that He remove patterns of sin from our lives. (Isaiah 1:9)

Krok 7

7.Zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby usunął nasze braki, tak, aby nasze grzeszne wzorce mogły zostać przekształcone we wzorce prawości.

7. 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.(Jakub 4:10) http://www.nonpossumus.pl/ps/Jk/4.php

Step #7 We humbly ask God to renew our minds so that our sinful patterns can be transformed into patterns of righteousness. (James 4:10)

 
 
 
 

 

Krok  8

8. .Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Mateusz 5: 23, 24)  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/5.php

Step #8 We make a list of all persons we have harmed, and become willing to make amends to them all. (Matthew 5: 23-24)

Krok  9

9.My zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.(Łukasz 6:38) http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/6.php

Step #9 We make direct amends to such people where possible, except when doing so will injure them or others.

(Luke 6:38)

 

 
 
 
 

 

Krok  10

10.My prowadziliśmy nadal osobisty obrachunek z samymi sobą i jeśli byliśmy w błędzie, szybko przyznawaliśmy się do tego.

3 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.(List do Rzymian 12:3) http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/12.php

Step #10 We continue to take personal inventory, and when we are wrong, promptly admit it. (Romans 12:3)

Krok  11

11.Dążyliśmy do wzrastania w naszej relacji z Jezusem Chrystusem poprzez modlitwę, studiowanie jego słowa,  medytację i posłuszeństwo, modląc się o mądrość i siłę do jej spełnienia.

3 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.(List do Rzymian 12:3) http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/12.php

Step #11 We seek to grow in our relationship with Jesus Christ through prayer, study of His word, meditation and obedience, praying for wisdom and power to carry out His will. (Romans 12:3)

Krok  12

12.Przebudzeni duchowo, staraliśmy się nieść posłanie łaski Jezusa i przywracać siłę  innym cierpiącym na uzależnienie i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach

3 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.(List do Rzymian 12:3) http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/12.php

Step #12 Having had a spiritual awakening: we try to carry the message of Christ’s grace and restoration power to others who struggle with addictions, and to practice these principles in all of our affairs.

(Romans 12:3)

 

 
 
 
 

 

Bibliografia – Wersja angielska

 

http://fellowshiphousecamden.com/Addictions%20Recovery%20Program.html

 

Addictions Recovery Coordinator: Lucy DuBose

Rapha’s Twelve Steps (with Scripture references)

Fellowship House’s Addictions Recovery Program is a service for substance abuse users who are seeking a lasting relationship with Jesus Christ as the key to becoming free from drugs and alcohol.

Program Zdrowienia  Wspólnoty Domu Camdemu dla Uzależnionych jest służbą dla używających substancji chemicznych , którzy poszukują relacji z Jezusem Chrystusem jako klucza do stania się wolnymi od narkotyków i alkoholu

 

Opracowanie i tłumaczenia:Iwona- Isia


Opcje

Info